Julai 2, 2019 Pelbagai Tiada Ulasan

Tarikh  :  22-25 September 2019

Lokasi  : Hulu Sungai Sedeli Besar, Bukti Pantak

Penyertaan  :   50-60 penyelidik dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM), Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS), Perhutanan Johor

Penemuan Meranti telepuk (Shorea peltata) yang hanya ditemui di Negeri Johor. Kepelbagaian sepsis ikan yang tingggi kerana kawasan ini merupakan kawasan paya dan mempunyai anak sungai. Penemuan Panthera Tigris ( dalam kawasan hutan yang kecil )

Status  : Kawasan ini tidak dapat diwartakan kerana terdapat perancangan bagi membina empangan dibawah BAKAJ.