Taman Negara

“Taman Negara” bermaksud Taman Negara yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Taman Negara 1980 bagi pemuliharaan dan perlindungan hidupan liar, jangkahayat tumbuhan dan objek geologi, arkeologi, sejarah dan etnologi dan lain-lain saintifik dan pemandangan serta melalui pemuliharaan dan penggunaannya untuk mempromosikan pendidikan, kesihatan, nilai estetika dan rekreasi rakyat.

Bagaimana saya boleh memberi maklumbalas kepada Perbadanan Taman Negara Johor?

Sila klik di sini.

PERHATIAN: Jika anda ada sebarang pertanyaan yang tidak terdapat di sini, anda boleh menghubungi talian +607-788 2812 atau email kepada kami jnpc[at]johor[dot]gov[dot]my